Home

Mirax hideg zsíroldó biztonsági adatlap

1 BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes készítményhez A kiállítás kelte: A készítmény neve: Mirax Hideg Zsíroldó Bejelentő (gyártó) cég neve:peba-chem Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Bt. Cím: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11. Információ telefon/fax: 06-32/ Forgalmazó cég neve: PEBA-CHEM Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Bt. Cím: 1151 Budapest, Székely Elek u Hideg Zsíroldó 1/8 Verzió: 6.0 Készült: 2015. január 19. Felülírja az 5.1 verziót, mely 2009. január 27-én BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Hideg Zsíroldó 1.2 Mirax hideg zsíroldó spray 750ml leírása Gyorsan oldja a ráégett, elszenesedett, kormos, erősen zsíros ételszennyeződést. Elektromos-, és gáztűzhelyek, öntöttvas grillsütők, acél rácsok, sütők, sütőlapok és edények tisztítására ajánlott BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint MIRAX Hideg zsíroldó Felülvizsgálat: 2015.08.07. Verzió: 2 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: MIRAX Hideg zsíroldó 1.2

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes készítményhez

 1. BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a 830/2015/EU rendeleteknek megfelelően 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: OWEN hideg zsíroldó 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
 2. Air Wick Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő Forró almás roppancs CLP 2016.08.23; Air Wick Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő Sült vaníliás kényeztetés CLP 2016.08.2
 3. Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2009.02.05. Felülvizsgálat kelte: 2010.10.25. (1907/2006/EK és a 44/2000.(XII.27.)EüM rendelet szerint) Verzió: 4 1/6. oldal MIRAX hideg zsíroldó 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi név: MIRAX hideg zsíroldó 1.1
 4. Biztonsági adatlap: Celin sósav Celin Vízkőoldó háztartási gépekhez Celin Vízkő és rozsdaoldó, fémtisztító Celin vízkőoldó Def Hypós tisztító Mirax hideg zsíroldó Mirax lefolyótisztító Mirax tűzhelytisztít

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a 830/2015/EU rendeleteknek megfelelően 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: GEOXID alumíniumbarát hideg zsíroldó 1.2 Hideg Zsíroldó 1/8 Verzió: 7.0 Készült: 2017. április 19. BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Hideg Zsíroldó 1.2 A készítmény neve: ACT hideg zsíroldó Az összetevőket az INCI-nevezéktan (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients/A Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana) szerint tüntettük fel, ha az INCI-név nem elérhető, akkor a közhasználatú kémiai elnevezést alkalmaztuk Fokozott hatékonyságú hideg zsíroldó, amely gyorsan hat, tűzhelyek, sütőtepsik, és rozsdamentes acéledények tisztítására. Használati utasítás: permetezzen vagy kenjen az égett, zsíros, kormos felületre, vagy égés maradványaira. Várjon 2-3 percet, törölje le nedves ruhával, majd mossa le vízzel Well Done Hideg Zsíroldó - Biztonsági Adatlap Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi el őírások szerint

Biztonsági adatlap Keresztesi 2000 Kft. Felújítás kelte: 2007.01.15. 2235 Mende, 31-es Fıút 34-es k Átdolgozva: 2008. február 4. 2/7. oldal Boste Hideg Zsíroldó Összetevık: 5-15% kálium.hidroxid,<5% 2-butoxi-etanol, monoethanolamin PEBA CHEM háztartásvegyipari tisztítószerek. pebachem, celin, def, lynn, mirax, vally tisztítószerek, vízkőoldó, mosogató, ablaktisztító. Flóraszept konyhai zsíroldó 750 ml 20% kedvezmény, 749 Ft, régi ár: 939 Ft Az akciós irányár csak akkor érvényes, ha a kiszállítás 2021.01.12.-i napon, vagy azt megelőzően történik. A kategória többi termék Ezen az oldalon megtalálható az Unilever Magyarország Kft. által forgalmazott veszélyes készítmények listája és ezeknek a termékeknek a biztonsági adatlapjai Biztonsági adatlap; Hideg zsíroldó 1000 ml utántöltő 1000 ml. Termékleírás: Fokozott hatékonyságú hideg zsíroldó, amely gyorsan hat, tűzhelyek, sütőtepsik, és rozsdamentes acéledények tisztítására. Használati utasítás: permetezzen vagy kenjen az égett, zsíros, kormos felületre, vagy égés maradványaira..

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Terméknév: Reál hideg zsíroldó Változat: 3 Kiállítás kelte: 2013. 05. 06. Felülvizsgálat: 2015. 05. 26. Oldal: 1/(14) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál hideg zsíroldó Hideg zsíroldó 1/6 Verziószám: 5 1. A készítmény azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes készítményhez Hideg zsíroldó A készítmény neve: Felhasználási terület: fokozott hatékonyságú hideg zsíroldó, tűzhelyek Végi Vegyi Illatszer-Vegyiáru Nagyker VÉGI VEGYI KFT +36 30 209-06-62 info@vegyinagyker.hu Soltvadkert, Kereskedő köz 2

Mirax hideg zsíroldó spray 750ml Tisztítószer-Dep

 1. Hideg és meleg zsíroldó Tűzhelyek, elszívók, zsíros padozat könnyű és gyors megtisztítására Hígítás: 1:5 - 1:100 Használat közben nincsen kellemetlen szaga Biztonsági adatlap letöltés
 2. 4/7 Dymol Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP ZUM hideg zsíroldó Felülvizsgálva: 2015-05-05. A 1907/2006/ EK rendelet alapján 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések Ne engedjük a terméket a szennyvízcsatornába, élővizekbe és talajba jutni
 3. Title: ��BIZTONS�GI ADATLAP Author: czklara Created Date: 10/9/2018 8:40:38 A
 4. Hideg zsíroldó 1/6 Verziószám: 5 2007 junius 1 1. A készítmény azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes készítményhez A készítmény neve: Hideg zsíroldó Felhasználási terület: fokozott hatékonyságú hideg zsíroldó, tűzhelyek, sütőtepsik és rozsdamentes acéledények tisztítására Gyártó cég és a forgalmazó cég: Well Done St. Moritz Kft

Adatlapok - metro.targeted.h

 1. t sütő tepsik tisztítása. Ellenjavallt felhasználás: nincs adat. 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adata
 2. BIZTONSÁGI ADATLAP ZUM hideg zsíroldó Kiadva:2015.06.15. Felülvizsgálva: 2018.07.04. Verzió:3 A 1907/2006/ EK rendelet alapján Propilénglikol USP/EP: LC50 40,613 mg/l szivárványos pisztráng 96 h, LC50 18,340 mg/l vízi bolha 48 h, ErC50 alga 19000 mg/l 96 h, növekedés gátlás. Butyl glycol ether: Hal LC50 >100 mg/l 96 h, nem..
 3. Brilliance® Üzemi zsíroldó BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 453/2010/EK rendelet szerint (foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez) 3/6 A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Ha a keverék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot
 4. Biztonsági adatlap; Leírás. A Speeder® Professional Hideg zsíroldó - használatkor hab állagú zsíroldó tisztítószer. A hab hatására a legkeményebben leégett lábasokat és tűzhelyeket egy szempillantás alatt tisztává varázsolhatja. Használati utasítás
 5. HIDEG ZSÍROLDÓSZER JELLEMZŐK: Nagy hatékonyságú hideg zsíroldószer, amely erős zsíroldó ereje révén gyorsan és hatékonyan távolítja el a legmakacsabb zsíros, olajos szennyeződéseket is. A keverékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonsági adatlapon. Elzárva tartandó. Gyermekek.
 6. CFA hideg zsíroldószer 1/5 * a felülvizsgálat során változott BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte : Görcsöny, 2005.07.22. Felülvizsgálva: 2010.12.10. 1. A KEVERÉK és a VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Keverék neve : CFA hideg zsíroldószer 1.2
 7. Törvényi szabályozás. 1907/2006/EK, azaz REACH rendelet szabályozza. A biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményeit illetve az anyag vagy készítmény fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságait tartalmazza, amelyek rendeltetésszerű használat során kockázati tényezőkként jelenhetnek meg Azon termékekre kötelező, amelyek 1%-nál nagyobb.

CLEANECO Hideg zsíroldó 1/7 Verzió: 2.0-HU Készült: 2016. február 14. Felülírja az előző verziót. BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelet szerin CIVIS Extra hideg zsíroldó 1/7 verziószám: 4.0 - HU Készült: 2015. május 20. Felülírja az előző verziót. BIZTONSÁGI ADATLAP . készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelőe Florin Zrt Brado Club Hideg Zsíroldó Felülvizsgálat dátuma: 2020.06.22. változat: 03 Oldal: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről Biztonsági adatlap. Laforma Cleaning Hideg zsíroldó biztonsági adatlap. Környezetbarát termék. Termékeink biológiailag lebomló komponensekből állnak, így a Laforma Cleaning termékek használatával Ön is óvja környezetét. Laboratóriumi tesztek COOP Aktív hideg zsíroldó 6 : Letölt: COOP Aktív hideg zsíroldó : Letölt: COOP FOLYEKONY SUROLO SDB 2018 : Letölt: Coop kerámia főzőlap tisztító VERZIÓ 1.2 1 : Letölt: COOP légfrissítő parfüm BTA 4.0 : Letölt: Coop macskaalom biztonsági adatlapok : Letölt: coop szúnyogirtó msds clp : Letölt: COOP SÚROLÓPOR 5.verzió.

Celin Def Lynn Mirax Vally - PEBA CHEM tisztítószer

 1. t a vegyi anyagok biztonsági felhasználásáról, a tárolásáról és a maradék biztonságos felhasználásáról
 2. Brilliance® Üzemi zsíroldó szuperkoncentrátum BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 453/2010/EK rendelet szerint (foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez) 1/6 A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: B-14020579 1
 3. BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: GEOXID alumíniumbarát hideg zsíroldó.2
 4. őség. Minőségét megőrzi: 2 évi
 5. Title: GEOXID alumíniumbarát hideg zsíroldó - Biztonsági Adatlap (Clean Center) Created Date: 9/25/2018 9:52:09 A

Reál hideg zsíroldó 1.2 A keverék megfelel ő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás: t űzhelyek, rozsdamentes acéledények és más lúgálló felületek tisztítása. Ellenjavallt felhasználás: nincs adat 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adata BIO HIDEG ZSÍROLDÓ 1/7 Verzió: 1.0-HU Készült: 2019. november 24. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelet szerin HungaroChemicals Kft. 1/14 Easy Bright Hideg Zsíroldószer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2003.11.24. 1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: Lorin hideg zsíroldó 1.2. Azonosított felhasználás: tisztítószer, nagy hatékonyságú hideg zsíroldó, tűzhelyek, sütők

Patyolat Chemical

Ipari zsíroldó - Hideg és meleg zsíroldó termékek, melyek ipari környezetben is maximálisan kiszolgálják az igényeid! Válaszd a Brilliance ipari zsíroldó termékeit +36 (1) 425-2726 brilliance@brilliance.h Speciális felhasználási adatlap 2020. 09. 19. 1/1oldal Silicone Protection Kft. 2768 Újszilvás, Kölcsey u. 31. Tel.: 70/606-30-66 www.szilikon.eu info@szilikon.eu SPLENDOUR® HIDEG ZSÍROLDÓ alumíniumbarát Alkalmazás 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adata i Unilever Magyarország Kft. Váci út 182 1138 Budapest HUNGARY Ezért az biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe : vevoinfo@unilever.hu Nemzeti kapcsolattartó Nem áll rendelkezésre. 1.4 Sürgősségi telefonszám Nemzeti tanácsadó testület/Mérgezési Közpon Vásárlás: Well Done Tisztító- és fertőtlenítőszer árak, eladó Well Done Tisztító- és fertőtlenítőszerek. Akciós Well Done Tisztító- és fertőtlenítőszer ár! Online boltok, akciók egy helyen az Árukereső árösszehasonlító oldalon. Olcsó Well Done Tisztító- és fertőtlenítőszer termékek, Well Done Tisztító- és fertőtlenítőszer márkák

Társaságunk 1999 óta foglalkozik háztartási vegyiáru, kozmetikai termékek, papíráru nagykereskedelmével. Forgalmazott termékcsoportok: mosószerek. GEOXID (alumíniumbarát hideg zsíroldó) biztonsági adatlap letöltése. A zsírmentes alumínium felületekért. GEOXID tulajdonságai. Fizikai tulajdonságok pH értéke: >12 Színe: naturális Illata: naturális Kiszerelések Geoxid alumíniumbarát hideg zsíroldó 5 lite

CLEANECO, Hideg zsíroldó, bio, szórófejes, 0,5 l, CLEANECO Ön elavult böngészővel használja oldalunkat, így nem garantált, hogy minden funkció megfelelően fog működni. Javasoljuk, mielőbb frissítsen újabb verzióra Balend - Webáruház: Owen 5 literes hideg zsíroldó - Extra erős zsír-és olajoldó hatás. A létező legerősebb lúgokat a lehető legnagyobb mennyiségben tartalmazza a hatásos tisztítás érdekében. Ráégett, megszáradt, nehezen. BIZTONSÁGI ADATLAP Colgate - Palmolive (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Ajax Professional Double Power Fürdőszobai vízkő és zsíroldó szórófejes Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte (gyártói): /2008. 07. 03. Honosítás kelte: 2008. 08. 06. Oldal: 1/(9) 1

Biztonsági adatlap Download. Kapcsolódó termékek. MN Industial Bútorápoló szórófejes 1 L-es MN Industrial hideg zsíroldó 1L-es Az aktuális árakért érdeklődjön az info@monomer.hu email címen. Keresés. Products search. Termékkategóriák. Háztartási eszközök. Szemeteszsákok; Higiénia Papírárú. Balend - Webáruház: Owen 0,75 literes hideg zsíroldó - Extra erős zsír-és olajoldó hatás. A létező legerősebb lúgokat a lehető legnagyobb mennyiségben tartalmazza a hatásos tisztítás érdekében. Ráégett, megszáradt, nehezen eltávol.. Biztonsági adatlap Leírás. Dekomed grilltisztító hideg zsíroldó 1 literes flakon Villámnézet. Kosárba-447 Ft 4.146 Ft 3.699 Ft Dekomed grilltisztító hideg zsíroldó 5 literes Villámnézet. Kosárba-402 Ft 2.901 Ft 2.499 Ft Dekomed általános tisztítószer alma illatú 5 litere A biztonsági adatlapok letöltéséhez kattintson az alábbi linkekre: ODO Háztartási Sósav. ODO Citromsavas fürdőszoba tisztító. ODO Color Prémium minőségű mosópor. ODO Háztartási vízkőoldó. ODO Hideg zsíroldó. ODO Mosogatószer. ODO Padlótisztítószer. ODO Prémium minőségű mosópor. ODO Prémium mosógél. ODO.

Well Done Hideg Zsíroldó 1L 770,87 Ft + ÁFA (979 Ft) db: Kosárba: Termékleírás: Fokozott hatékonyságú hideg zsíroldó, amely gyorsan hat, tűzhelyek, sütőtepsik, és rozsdamentes acéledények tisztítására. Biztonsági adatlap. Adatok. Cikkszám: termek_945346. Telefonos ügyfélszolgálat. TESA ragasztószalagok. Nap-Tár. GEOXID alumíniumbarát hideg zsíroldó. BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH. Biztonsági adatlap - INFORM. CONTACT T1 ablaktisztító - Biztonsági adatlap (Clean. GENERAL T1 bútortisztító - Biztonsági adatlap (Clean. Elektronikus aláírás / eszköz - Adatközlő és igénylő lap letöltése Az Owen hideg zsíroldó alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! EAN kód | Biztonsági adatlap| OÉTI engedély . További információk. Tömeg: 5.94 kg: Méretek: 13 × 18 × 30 cm: Űrtartalom: 5 l Flóraszept konyhai zsíroldó 750 ml. Eltávolítja a makacs, zsíros szennyeződéseket, az odaégett ételmaradékokat is a konyhai felületekről. Használható az égőfejeken, a szagelszívókon, a sütőkben, a polcokon, a tűzhelyen és a csempén is

MN Industrial hideg zsíroldó 1L-es Az aktuális árakért érdeklődjön az info@monomer.hu email címen. Makacs, ráégett zsíros felületek, kíváló tisztítószere.Akár edények alja, akár gázsámoly felületésről könnyefén eltávolítja a zsírt Juttasuk a felületre töményen, 5-10 perc várakozás után meleg vízzel alaposan. Cillit Bang 750 Fürdő+konyhai tiszt Cillit Bang Konyhai zsíroldó 1 l Cillit Bang spray 750 ml Domestos fertőtlenítő hat.tisztító szórófejes 750 ml Domestos fertőtlenítő pine fresh 750ml Well Done hideg zsíroldó 750ml szf. 3402200 FatCleaner TM 50 - Koncentrált hideg zsíroldó készítmény . Erősen lúgos kémhatású termék, intenzív szerves és szervetlen zsírbontó képességgel. Felhasználható gépjárművek és egyéb gépek forgó (fém) alkatrészeinek tisztítására, valamint kerti bútorokhoz és egyéb lúgálló termékekhez Citromos illatosítású hipó + szappan kombinációja tisztításra, fertőtlenítésre, zsiradék eltávolítására, fehérítésre BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: Lorin hideg zsíroldó 1.2. Azonosított felhasználás: tisztítószer, nagy hatékonyságú zsíroldó tűzhelyek, sütők, tepsi

EcoClean Hideg Zsíroldó biztonsági adatlap. Összetevők: Anionos felületaktív anyagok, színezék és nem veszélyes anyagok vizes oldata , 0,02% kálium-hidroxid, 0,7% Nátrium Lauriéter Sulfate, illatanyag Származás: Magyarország: Vélemények. Erről a termékről még nem érkezett vélemény Hideg és meleg vízzel is hígítható Erős hatású élelmiszeripari zsíroldó. Eredményesen áthatol és feloldja a szennyeződéseket, amelyek így könnyen leöblíthetőek. Bemutató kérése Hogyan rendelhetek Biztonsági adatlap letöltése. Verti Clin BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 2015/830számú módosítása szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: Brado Club Hideg Zsíroldó 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: tisztítószer,. Owen hideg zsíroldó Clean Center, - Extra erős zsír-és olajoldó hatás

BIZTONSÁGI ADATLAP KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN HÁZTARTÁSI HYPO KLORID VEGYI-ÉS MŰANYAGIPARI ZRT.Verzió 4.0 - 2014. április 9. 1/7 . 1. SZAKASZ AZ ANYAG /KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátrium-hipoklorit olda Erős hideg zsíroldó hatású, ugyanakkor a legerősebb maró komponensektől, Nátrium-és Kálium-hidroxidtól mentes. Alumíniumbarát. Fémvédő adalékot tartalmaz, amely gátolja a zsíroldószer korróziós tulajdonságait. Biztonsági adatlap Clean Center Geoxid hideg zsíroldó. Termékazonosító: ECOWIAN Zsíroldó Degreaser & Sparkle 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása:Zsíros eszközök berendezések tisztítása, BIO termék. Intézményi használatra. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Laha Facility Ltd. 1012 Budapest Logodi utca 9

ECOWIAN Zsíroldó Degreaser & Sparkle 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhaszn álása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsíros eszközök berendezések tisztítása, BIO termék. Intézményi használatra. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Laha Facility Ltd. 1012 Budapest Logodi utca 9 A mosószóda (nátrium-karbonát) általános vízlágyító, zsíroldó, áztató és tisztítószer. A forró vízben jól oldódó, erősen lúgos kémhatású nedvszívó porból igen kis mennyiség is elegendő. Gyártása során nem keletkezik a környezetre ártalmas melléktermék, használat után pedig lebomlik. A mosószóda gépi vagy kézi mosáshoz egyaránt alkalmas. Termék ára tartalmaz 1000ft+áfa bruttó 1270ft. Ballon betétdíjat. Amennyiben a Ballont következő vásárlása során vissza küldi termék árából levonásra kerül! A Civis Extra Hideg Zsíroldó kiválóan alkalmas főzőfelületek, grillrácsok Tűzhelyek, grillek, konyhai berendezések és lúgálló felületek olajos, zsíros jellegű szennyeződéseinek eltávolítására alkalmas Tomi 100 forintos boltja Szécsény, letöltheto biztonsági adatlapo

Video: Well Done Szórófejes Hideg Zsíroldó - 750 m

Well Done Hideg Zsíroldó - Biztonsági Adatlap BIZTONSÁGI

Biztonsági Adatlap. Részletek. Erős zsír-és olajoldó hatás. Nehezen eltávolítható zsírok és szennyeződések eltávolítására is alkalmas. Nem maró hatású. Erős hideg zsíroldó hatású, ugyanakkor a legerősebb maró komponensektől, Nátrium-és Kálium-hidroxidtól mentes Hideg zsíroldó Owen 5 liter 5.305,00 Ft-os áron a Trendeco Zsíroldó, Grilltisztító kategóriájában. Rendeljen Hideg zsíroldó Owen 5 liter terméket description Civis WC olaj Biztonsági adatlap.pdf 268.70KB 2020-05-14 13:23:37 info description Cleanex spec. felmosószer.pdf 142.79KB 2020-05-14 13:23:3

Biztonsági Adatlap II. felülvizsgálat: 2010.02.24 . Cillit vízkő- és rozsdaoldó foyladék Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 2/8. oldal mértéket, amely fölött az osztályba sorolásnál és a veszélyjelzés megállapításánál jelenlétüket figyelemb Biztonsági Adatlap letöltése. Vélemények (0) Értékelések. Még nincsenek értékelések. C.C.Owen hideg zsíroldó 5 liter értékelése elsőként Kilépés a válaszból. Vélemény írásához lépj be előbb. Fizetés és szállítás. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK. Személyes átvétel Biztonsági adatlapok. Sana Erőteljes cipőszagtalanító és-illatosító spray Pedex tetűirtó hajszesz. Ultra extra erős hideg zsíroldó fogyasztói adatlap Ultra extra erős lefolyó tisztító fogyasztói adatlap. Ultra Daisy Hypoallergén mosogatószer fogyasztói adatlap

Celin-Def-Lynn-Mirax-Vally - PEBA CHE

Hideg zsíroldó (alumíniumbarát) 5 liter, Eltávolíthatjuk az edények (fazék, tepsi, lábas, stb.), konyhai gépek (olajsütők, sütők, főzőlapok, stb. A slpendour ® HIDEG ZSÍROLDÓ Biztonsági intézkedések: Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során! A Biztonsági adatlap a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető. Adatok Tömeg. 10 kg/db. Vélemények Legyen Ön az első, aki véleményt ír!. Civis extra hideg zsíroldó, hogy az edények talpa és a tűzhely is ragyogjon a tisztaságtól. Zsírmentesség remek 907 Ft áron.Fertőtlenítőket is talál oldalunkon Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében

Tisztítószerek - Tesco Bevásárlá

Spray Prep - 100ml. Köröm-, és kéztisztító folyadék. Nagy kiszerelésű körömelőkészítő folyadék, praktikus pumpás spray formájában BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a Drain 1.2. A keverék megfelelő felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználás erős lefolyó tisztítószer, zsíroldó és zsírbontó koncentrátum Lefolyók, zsírfogók, csővezetékek, élelmiszeripari üzemekben nemesacélból. » Biztonsági adatlap » Részletes termékismertető » Termékfotó DTP felhasználásra » EAN 5999036600610. Technikai adatok: Súly: 5.94 kg Szélesség: 18 cm Magasság: 30 cm Mélység: 13 cm Gyűjtő csomagolás: 1 db Raklap: 90 db. A(z) Owen hideg zsíroldó 5 liter alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra textil-pad eljáráshoz: 100-150 ml 1 liter hideg vízhez • Kiadósság: szóró-extrakció: 100 ml négyzetméterenként textil-pad eljárásnál: 5 ml négyzetméterenként • Kiszerelés: 10 liter. A termék veszélyességi besorolásáról és az óvintézkedésekről a biztonsági adatlapon talál információkat Küldetésünk. Nagykereskedőként kizárólag viszonteladók részére értékesítjük termékeinket, szolgáltatásainkat, hozzásegítve ezzel viszonteladó partnereinket ahhoz, hogy végfelhasználó vevőik részére az általuk elvárt, sőt azt meghaladó színvonalú szolgáltatást nyújthassanak

Biztonsági adatlapok Unilever Magyarorszá

A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény , illetve annak végrehajtásáról szóló 26/2007.(VI.7.)EüM. rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet, valamint a 67/548/EK Irányelv és az egyéb vonatkozó irányelvek 1999/45/EC Zsíroldó aktív hab koncentrátum. Tisztító hatású habot képez, vízzel könnyen mosható. Használhatjuk többféle mosáshoz is. Felhasználás: fújjuk rá a felületre, hagyjuk hatni, majd mossuk le hideg vízzel

Well Done Tesc

BIZTONSÁGI ADATLAP (a 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint) Termék: Motorikus gázolaj+FAME Oldal: 1/14 Változat: 1. Dátum: 2012. október 21. változást tartalmaz az előző verzióhoz képest n. a. = nincs adat 1 Fokozott hatékonyságú hideg zsíroldó, amely gyorsan hat, tűzhelyek, sütőtepsik, és rozsdamentes acéledények tisztítására. Használati utasítás: permetezzen vagy kenjen az égett, zsíros, kormos felületre, vagy égés maradványaira. Várjon 2-3 percet, törölje le nedves ruhával, majd mossa le vízzel. A.. A Kémiai biztonság, vegyi kockázatok 2019 CD-n az alábbi anyagokra kidolgozott kockázatértékelések találhatók Az alábbi - új CLP-nek megfelelően - kidolgozott kémiai kockázatértékelések vannak a cd-n, ABC rendben Ipari és időszakos takarítás Professzionális. Ipari területeken, gépeken, közösségi, nagy forgalmú helyszíneken, tömegközlekedési eszközökön, fürdőkben, plázákban, új építésű vagy már használatba lévő terekben sokszor gondot okoznak a különböző felületeken letapadt, különböző anyagú, makacs szennyeződések, melyek eltávolítása nem végezhető el. A kálium-hidroxid vagy marókáli egy szervetlen vegyület, amelynek képlete K O H.Színtelen kristályokat alkot, erősen higroszkópos.Erős bázis.Vizes oldatát a kereskedelemben, háztartási tisztítószerként, hideg zsíroldó néven forgalmazzák

Hideg zsíroldó 1/6 Verziószám: junius 1 BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP Termékcímke - biztonsági információk: Autóápolás , Élelmiszeripar , Intézmény , Ipar , Konyha FAPOL 044 emelt illatú bútor- és acélápoló folyadé METRO Iroda / Takarítás, higiénia, vegyiáru / Tisztítószerek, takarítás / Konyhai tisztítószerek / Aro hideg zsíroldószer 750 ml Aro hideg zsíroldószer 750 ml Cikkszám: 29378 BIZTONSÁGI ADATLAP. Termékcímke - biztonsági információk: Kategóriák: Sűrű összetételű, kiemelkedő zsíroldó hatású, hideg-meleg felületeken egyaránt alkalmazható. Mindennemű olajos, zsíros szennyeződést, illetve ételmaradványt eltávolít. Sűrűségének köszönhetően kiválóan alkalmas függőleges. A zsíros, olajos fémszennyezett kezet hideg víz alkalmazásával is könnyen és gyorsan tisztítja. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Zrt. Cím: H-1172 Budapest Cinkotai út 26. Telefon: +36-1-253-15-90 Telefax: +36-1-257-33-14 Biztonsági adatlapért felel ıs: reach@evmzrt.h A friss illatú Cif Professional Power Cleaner Degreaser zsíroldószer, mely gyorsan feloldja a makacs zsíros szennyeződést és a koszt. Alkalmazható a legtöbb konyhai felület, például tűzhelyek, szagelszívók, szűrők, padlók, falak, ajtók és lefolyók tisztítására

Letöltések - Végi Vegyi Kft

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJOK: TITAN GT1 0W-20: Prémium motorolaj versenycélokra és hibrid üzemű járművekhez: TITAN GT1 PRO C-1 5W-30: ACEA C1, A5/B5, Jaso DL-1, Mazd amely jópár gyártó/forgalmazó már új (CLP-s) biztonsági adatlapjait tartalmazza. A cd-n a fentieken kívül rengeteg háttér-információ is található, amik szintén segítik a munkát: Jogi háttér. A kémiai biztonságot érintő legfontosabb jogszabályok. A biztonsági adatlapok elkészítése és tartalmi eleme

 • Tanita lovasbolt nyeregalatet.
 • Nanu nanu film.
 • 4x100 et45 alufelni.
 • Youtube boogie woogie country girl.
 • Élelmiszervizsgáló laboratórium.
 • Pamut ágyneműhuzat.
 • Hobbikert eladó.
 • Acélkocka szakok.
 • Amal clooney gyerekei.
 • Hajszínező sampon férfi.
 • Logisztikai továbbképzések.
 • Jógaoktató feor.
 • Aranyalma cukrászda.
 • Lótusz mala.
 • Féltékeny világ.
 • Mitsubishi asx 1.6 mivec.
 • Macbook pro billentyűzet kiosztás.
 • Zebrapinty etetése.
 • Női snowboard nadrág.
 • Macbook összehasonlítás.
 • Kooperatív társasjáték.
 • Evernote email support.
 • Biofizikai intézet szeged.
 • Fight club trailer.
 • Diablo 3 Demon Hunter set dungeon.
 • Jack kutyakonzerv vélemények.
 • Lily James 2020.
 • UBlock firefox.
 • Kanizsa trend watch.
 • Csontkinövés műtét.
 • Rómeó és júlia wikipédia.
 • Kerámia tömítő zsinór.
 • Hol raboskodott török bálint egri csillagok.
 • Stranger things kritika.
 • Növények nevei.
 • Seuso 2 a seuso kincsek rejtélye folytatódik.
 • Hogyan készül a camembert sajt.
 • Katona renáta sport.
 • Fitbit Inspire.
 • Hány napig jó a csirkemell.
 • Helikon hotel budapest.